TEST: Najlepsze Okapy Kuchenne Ranking - Toppricer

TEST: Najlepsze Okapy Kuchenne Ranking

W tym artykule zebraliśmy 0 najlepszych Okapy kuchenne, które możesz obecnie dostać na rynku. Wymienione Okapy kuchenne zostały ocenione na podstawie tego, jak dobrze wypadły w 0 recenzjach, gdzie między innymi zostały uznane za „najlepsze w teście”.

Wybraliśmy najlepsze na podstawie opinii ekspertów i oceniliśmy cenę każdego produktu, więc jeśli szukasz odpowiedniego Okap kuchenny w odpowiedniej cenie, możesz przeczytać wszystko o różnych Okap kuchenny tutaj i znaleźć dokładnie taki, który spełnia Twoje potrzeby.

Autor: Anna Kus
0 Recenzje
Zatwierdzone przez: Simon
0 Produkty
Ostatnia aktualizacja: Apr 28, 2023
68 godzin Czas spędzony

Toppricer polecane produkty

Tutaj możesz zobaczyć produkty polecane przez Toppricer, takie jak produkt w najlepszej cenie lub nasz najlepszy w testach.

Nasze najlepsze w tej cenie zostaną wkrótce znalezione
Najlepszy w teście zostanie głosowany wkrótce
Już niedługo znajdziesz nasz wybór premium

Nasz test Okapy kuchenne zawiera szeroki przegląd produktów

Informacje o tym, co zawiera ten artykuł.

 • 1Najlepsze Okapy kuchenne na rynku w 2022
 • 2Wszystkie funkcje
 • 3Przewodnik - co należy wziąć pod uwagę przed zakupem
 • 4Informacje dotyczące bezpieczeństwa i reklamacji
 • 5Wskazówki dotyczące konserwacji / utrzymania Okapy kuchenne
 • 6Plusy i minusy

Przewodnik po okapach kuchennych

Urz?dzaj?c kuchni? warto pami?ta? o okapie kuchennym, którego z pewno?ci? nie może w niej zabrakn??! Urz?dzenie pozwala nie tylko zapobiec rozprzestrzenianiu si? nieprzyjemnych zapachów, ale i unikn?? nadmiernej wilgoci i t?ustego osadu. Je?li stoisz przed wyborem odpowiedniego okapu do Twojej kuchni, sprawdź ten poradnik!

Rodzaje okapów kuchennych

Okap pe?ni wiele ważnych funkcji, mi?dzy innymi odprowadza par?, zapachy powstaj?ce podczas gotowania, a także zasysa wilgo? i t?usty osad. Do rodzajów okapów kuchennych zaliczaj? si?:

 • Okapy kominowe (przy?cienne) – jedne z najpopularniejszych rozwi?za? dost?pnych na rynku. Urz?dzenie charakteryzuje si? przewodem wentylacyjnym prowadzonym przy ?cianie i uchodz?cym do szybu wentylacyjnego. Wyróżniaj? si? nisk? cen? i wysok? wydajno?ci? pracy, a także dobrze poch?aniaj? zapachy i unosz?c? si? par? wodn?. Zazwyczaj okapy kominowe s? wi?kszych rozmiarów, dlatego najlepiej prezentuj? si? w bardziej przestronnych wn?trzach. 
 • Okapy podszafkowe – urz?dzenia tego rodzaju można ukry? w zabudowie kuchennej. Okap podszafkowy ?atwo utrzyma? w czysto?ci, a jego kompaktowe rozmiary idealnie sprawdz? si? w niewielkiej kuchni.
 • Okapy wyspowe –  w urz?dzeniach tego rodzaju przewód wentylacyjny wychodzi bezpo?rednio z sufitu, dzi?ki czemu nie trzeba go przymocowa? do ?ciany. Ze wzgl?du na duże wymiary i do?? masywn? konstrukcj? okap wyspowy najlepiej sprawdzi si? w otwartym pomieszczeniu oraz kuchniach po??czonych z salonem. Tak jak okapy kominowe, doskonale radz? sobie z usuwaniem zapachów nawet podczas d?ugiego gotowania. 
 • Okapy teleskopowe – urz?dzenie montuje si? pod szafk? i wysuwa si? z niej dodatkowy panel, co zwi?ksza powierzchni? zasysania oparów znad kuchenki. Dzi?ki kompaktowym rozmiarom, sprawdzi si? w niewielkich kuchniach.

Na co zwróci? uwag?, przy wyborze okapu kuchennego

 • Dopasowanie rozmiaru okapu do wielko?ci kuchni 

Przede wszystkim warto dopasowa? rodzaj okapu do wymiarów kuchni. Im wi?ksza kuchnia, tym wyższ? wydajno?ci? powinien charakteryzowa? si? sprz?t. 

 • Poziom ha?asu 

Warto wybra? taki okap, który nie b?dzie przeszkadza? swoj? prac? Tobie i innym domownikom w codziennych czynno?ciach. Rozważaj?c pomi?dzy okapami z funkcj? wyci?gu i poch?aniacza, postaw na ten z wyci?giem, ponieważ poch?aniacze z regu?y pracuj? dużo g?o?niej. Ciche okapy na najniższym stopniu mocy wydaj? dźwi?ki o warto?ci poniżej 60 dB. 

 • Filtry

Od jako?ci i rodzaju filtra zależy to, na ile efektywnie pracowa? b?dzie okap. Na rynku dost?pne s? 2 rodzaje filtrów:

 • przeciwt?uszczowe – ich g?ównym zadaniem jest wy?apywanie tworz?cych si? podczas gotowania drobinek t?uszczu. Filtry przeciwt?uszczowe wykonane s? najcz??ciej z papieru, w?ókniny, akrylu i metalu. Metalowy filtr nie wymaga wymiany a jedynie czyszczenia raz na jaki? czas.
 • w?glowe – absorbuj? t?uszcz, oraz poch?aniaj? nieprzyjemne zapachy i wilgo?. Wymagaj? jednak cz?stej wymiany – co ok. 3 miesi?ce. 

Dodatkowe funkcje okapów

  • kilka trybów pracy w tym program intensywny – doskonale radzi sobie on z poch?anianiem zapachów gotuj?cych si? potraw. 
  • timer lub sensor wilgoci – timer pozwala na zaprogramowanie czasu pracy okapu, z kolei sensor uruchomi okap, gdy wilgotno?? powietrza wzro?nie i wy??czy si? samodzielnie po przefiltrowaniu powietrza.
 • o?wietlenie LED

Ranking: Top 5 okapów kuchennych

1. Amica OKP6651S

Okap Amica OKP6651S oferuje 10 poziomów mocy. Urz?dzenie generuje od 45 do 66 dB ha?asu, ma silnik o mocy 94W i maksymalnej wydajno?ci 565 m3/h. Posiada również o?wietlenie LED. Okap może pracowa? jako poch?aniacz z filtrem w?glowym lub jako wyci?g kominowy. Z opcji dodatkowych oferuje wy??cznik czasowy.

2. GORENJE WHI649EB

Okap GORENJE WHI649EB wyposażony jest w sterowanie sensorowe. Urz?dzenie o mocy 180 W pracuje z wydajno?ci? maksymaln? 608 m3/h i generuje 63 dB ha?asu. Posiada również o?wietlenie LED. Model Gorenje może pracowa? jako okap kominowy lub poch?aniacz z filtrami w?glowymi. 

3. Electrolux LFP326S

Okap teleskopowy Electrolux LFP326S idealnie sprawdzi si? w ma?ej kuchni. Model pracuje w zakresie od 170 do 410 m3/h i generuje ha?as od 48 do 69 dB. Posiada również o?wietlenie LED. Poziomy mocy zmienia si? za pomoc? przycisków po prawej stronie okapu (podobnie w??cza si? o?wietlenie). Filtry s? metalowe i można my? je w zmywarce. 

4. Amica OTP9651BG

Okap teleskopowy Amica OTP9651BG pracuje w zakresie 480 m3/h i generuje ha?as do 63 dB. Posiada również o?wietlenie LED. Okapem sterujemy sensorowo, moc pokazywana jest na wy?wietlaczu. Posiada również w??cznik czasowy 10-minutowy i automatyk? wy??czania.

5. Electrolux LFT769X

Okap Electrolux LFT769X z funkcj? HoB2Hood, która pozwala urz?dzeniu na ??czenie si? z p?yt? tej samej firmy i automatycznie dostosowuje wydajno?? do poziomu mocy p?yty i liczby użytych stref. Funkcja Breeze pozostawia okap w??czony na niskim biegu przez 60 minut po zako?czonym gotowaniu. Urz?dzenie posiada cztery moce i maksymaln? wydajno?? na poziomie 720 m3/h, przy maksymalnej g?o?no?ci 72 dB. Posiada również o?wietlenie LED. Okap ma też wskaźnik zabrudzenia filtrów.

Powrót do góry

The score is calculated from 1 to 100 based on selected factors:

 • User reviews count for 70%.
 • The price counts for 15%.
 • Expert reviews count for 10%.
 • And selected specifications count towards 5%.